top of page
z4832290882220_b1a9a644dda713b6161fa2c8f452131a copy.jpg

Le Quang Dinh Project

Type : Renovation House 

Completion Year : 2023
Team : WHALE DESIGN LAB

Area : 93 sq.m

Project location : Lê Quang Định, Gò Vấp Dist, HCM City, Viet Nam

MB bố trí nội thất

Floor Plan

MB T1.jpg
MB T2.jpg

Mặt tiền công trình

Facade

z4832291305413_d9d8aebd3805f20a122fa72388a5a29e.jpg
z4832291285462_7988593eb511e35037e4b3731f5f049b-2-2.jpg

3Dsmax | Vray

Ảnh thực tế

Actual Image

bottom of page