top of page
98078359_738334480246251_6963698195201261568_o.jpg

Commercial Project

Welcome to Whale Design Lab, our expertise is not limited to residential projects, as we have a strong focus on the commercial market too. We understand that space is a crucial factor in driving business success and leaving a lasting impression on customers. With our extensive experience, we have successfully undertaken a diverse range of commercial projects. Choose Whale Design Lab to transform your space into an unforgettable experience.

Whale Design Lab, chúng tôi không chỉ thiết kế và thi công các dự án nội thất cho các gia đình mà còn tập trung vào thị trường thương mại với một loạt các dự án đa dạng. Chúng tôi hiểu rằng không gian là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy thành công kinh doanh và tạo ấn tượng với khách hàng. Dưới đây là một số ví dụ về các dự án thương mại mà chúng tôi đã thực hiện.

bottom of page